Vragen?

Misschien heb je na het lezen van de informatie nog vragen.
Neem dan contact op door een mail te sturen naar coaching@jetvoorkids.nl 
Je kunt natuurlijk ook bellen! Telefoon: 06 22 58 49 44

Kindercoachpraktijk ‘Jet voor kids’
Merellaan 20
3722 AL  Bilthoven

 

Jet voor Kids en privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Deze wet draagt zorg voor een betere bescherming van uw privacy. Daarnaast blijft de wet WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) van kracht. Die maakt het noodzakelijk dat ik een dossier bijhoud over uw kind. Dit is aan strenge regels gebonden. Het belangrijkste is dat ik niet meer gegevens bewaar dan strikt noodzakelijk en dat ik deze gegevens bewaar in een beveiligde omgeving. Ook deel ik deze gegevens niet met derden tenzij op uw uitdrukkelijk verzoek.

Uw toestemming

Zowel op de behandelovereenkomst als op het inschrijfformulier voor de rots en watertraining vraag ik uw toestemming om de gegevens van uw kind te mogen bewaren in een beveiligde omgeving en om de gegevens te mogen gebruiken om een dossier aan te leggen en u een factuur te sturen voor de geleverde diensten. U kunt het gehele privacy beleid van Kindercoachpraktijk Jet voor kids nalezen in het Privacyreglement Kindercoachpraktijk Jet voor kids.

De website

Ook voor de website geldt een strikt privacy beleid. Dit staat beschreven in Privacy policy website Jet voor kids dat u kunt downloaden en nalezen.