Werkwijze

Individuele begeleiding of groepstrainingen

‘Jet voor kids’  biedt zowel individuele begeleiding als ook groepstrainingen. Hieronder lees je in het kort wat meer over de verschillende benaderingen.

JetvoorKids_Afbeelding_4

Individuele begeleiding

In de coaching-sessies werkt ‘Jet voor kids’ op individuele basis met je kind, spelenderwijs en passend bij de interesse gebieden van je kind. Omdat elk kind uniek is worden de sessies specifiek op hem of haar afgestemd. We zullen lezen, tekenen, knutselen en praten naargelang de belangstellingen van je kind.

Lees meer over de individuele begeleiding

Weerbaarheidstraining ‘Rots en Water’

In deze training leren kinderen door te doen en te ervaren, zowel fysiek als mentaal. Kinderen leren dat zij zelf kunnen kiezen hoe zij reageren in verschillende situaties. Gedurende 8 weken werken we aan contact leggen, lichaamshouding, grenzen stellen, eigen keuzes maken, omgaan met pesten, etc. Hierdoor neemt zowel het zelfvertrouwen als de zelfbeheersing toe, waardoor relaties met andere kinderen beter worden.

Lees meer over de Weerbaarheidstraining ‘Rots en Water’

Faalangst reductie training

Het doel van de faalangst reductie training is om je kind weerbaar te maken en om het zelfvertrouwen van je kind te vergroten. Wij leren je kind tijdens de training om zijn angst onder controle te krijgen of weg te nemen. Het kan weer de schoolprestaties behalen die passen bij zijn niveau.

Lees meer over de Faalangst reductie training